Tag Archives: webbstrategi

Så du har ett API?

31 Mar

Precis som med alla trender och stora teknikskiften tenderar vi att på kort sikt överdriva möjligheterna som det nya innebär. Eller med Francis Collins ord: ”We tend to overestimate the short term impact of a technology and underestimate the long term impact”.

Jag har kommit att tänka på detta två gånger de senaste dagarna.

Den första var när jag tittade på Annikas presentation från Webbdagarna, Håller din satsning i sociala medier på att självdö? Klokt och tänkvärt om att närvaron av en Facebooksida inte gör dig framgångsrik i de sociala medierna. Självklart. Förstås.

Om social medier är ”the shit” bland de som jobbar med kommunikation så är kanske API:er motsvarigheten hos oss som jobbar mer med teknik. Den andra gången jag kom att tänka på Francis Collins var just i samband med en givande diskussion om Lissly:s kommande API med Simon Sundén och några goda Valtechkollegor.

Ett API är en fantastisk enabler. Med ett API kan andra (eller vi själva, som TV4 Play exempelvis gör) bygga tjänster på ett nytt och teknikoberoende sätt. Med ett API kan vi dra nytta av extern innovation. Med ett API kan vi minska komplexiteten i att hålla flera olika plattformar uppdaterade.

Men det gäller också att sätta sig själv, och därmed sitt eget API, i perspektiv. Företag som Twitter och Twingly (och mänger med andra) har enorm nytta av ett API. Dom distribuerar och analyserar data. det är deras kärnaffär. Ett API är både en internt lämplig strategi för att distribuera sin data och en extern enabler för andra att använda den i sina egna tjänster.

Men för att vara med i denna relativt lilla klubben av ”API homeruns” måste man uppfylla ett par kriterier:

  • Det ni levererar måste göra stor nytta i ett extern system
  • Det måste finnas en kritisk massa av utvecklare som har incitament av att bygga vidare på det (Incitament kommer här både i ideell eller kommersiell form).

För tvärt emot vad många tänker så är det långt ifrån gratis (eller trivialt) att göra fullständiga integrationer mot ett API. Visst, det är enklare än att bygga samma tjänst själv, men det kostar dig någonstans kring 100 (+-50) timmar mot en rimligt komlex tjänst. Detta undanröjer många små och medelstora aktörer som i princip skulle vara intresserade av din data.

För oss andra, som inte uppfyller kriterierna ovan, kan det också vara en god idé att bygga ett API. Men vi måste tänka längre och hårdare kring vår strategi för att få ut någon effekt av satsningen. Vi på Kundo har förstås ett API. Det har vi av tre anledningar (min skämtsamma tolkning):

  • Vi ser en långsiktig, difus, potential i att ha det.
  • Vi har difusa önskemål från kunder om att göra mer avancerade integrationer.
  • Vi är tekniknördar och kände lika delar stress över att inte ha ett och glädje över att få bygga ett.

Ovanstående är knappast nog för att kvalificera ett API som en strategisk satsning. Men jag misstänker att det triggat fler än oss att göra ansträngningen. Sedan visade det sig förstås också (vilket alla API-frälsta skulle kunna tolka som en bekräftelse av deras tes) att vi hade tur nog att helt gratis få en plugin till wordpress. Coolt, men något jag misstänker är undantag snarare än regel.

Så hur skulle ett mer strategiskt resonemang kring Kundo:s API se ut? Ja, ett önskemål vi har är att flytta vår tjänst närmare de plattformar som potentiella kunder redan använder. Ett CMS, som EPiServer eller Sitevision, är exempel på sådana plattformar. Genom att göra vår tjänst tillgänglig som en modul för någon av dessa plattformar skulle vi kunna minska tröskeln för potentiella kunder. Det skulle upplevas som både billigare och tryggare att använda Kundo den vägen för många företag.

Om detta är ett korrekt antagande så bidrar ett API till det målet, men det tar oss inte mer än halvvägs. För till skillnad från Twitter och Twingly så finns det inte tillräckliga incitament för andra utvecklare att bygga dessa moduler ovanpå vårt API. Detta måste vi istället göra själva. I det sammanhanget blir vårt API en bra teknisk lösning och en enabler. Men vi måste själva göra den extra ansträngningen att bygga tillämpningarna av vårt API. I detta fall skulle det alltså innebära att själva bygga moduler för strategiskt viktiga plattformar ovanpå vårt eget API.

Först då uppstår nyttan.

Bygg gärna ett API. Men gör det inte med difusa (och hypade) förhoppningar om hur det ska bidra till er affär. Se till att ha en strategi för hur det ska användas och förvänta dig inget gratis.