Tag Archives: kundo

Så du har ett API?

31 Mar

Precis som med alla trender och stora teknikskiften tenderar vi att på kort sikt överdriva möjligheterna som det nya innebär. Eller med Francis Collins ord: ”We tend to overestimate the short term impact of a technology and underestimate the long term impact”.

Jag har kommit att tänka på detta två gånger de senaste dagarna.

Den första var när jag tittade på Annikas presentation från Webbdagarna, Håller din satsning i sociala medier på att självdö? Klokt och tänkvärt om att närvaron av en Facebooksida inte gör dig framgångsrik i de sociala medierna. Självklart. Förstås.

Om social medier är ”the shit” bland de som jobbar med kommunikation så är kanske API:er motsvarigheten hos oss som jobbar mer med teknik. Den andra gången jag kom att tänka på Francis Collins var just i samband med en givande diskussion om Lissly:s kommande API med Simon Sundén och några goda Valtechkollegor.

Ett API är en fantastisk enabler. Med ett API kan andra (eller vi själva, som TV4 Play exempelvis gör) bygga tjänster på ett nytt och teknikoberoende sätt. Med ett API kan vi dra nytta av extern innovation. Med ett API kan vi minska komplexiteten i att hålla flera olika plattformar uppdaterade.

Men det gäller också att sätta sig själv, och därmed sitt eget API, i perspektiv. Företag som Twitter och Twingly (och mänger med andra) har enorm nytta av ett API. Dom distribuerar och analyserar data. det är deras kärnaffär. Ett API är både en internt lämplig strategi för att distribuera sin data och en extern enabler för andra att använda den i sina egna tjänster.

Men för att vara med i denna relativt lilla klubben av ”API homeruns” måste man uppfylla ett par kriterier:

 • Det ni levererar måste göra stor nytta i ett extern system
 • Det måste finnas en kritisk massa av utvecklare som har incitament av att bygga vidare på det (Incitament kommer här både i ideell eller kommersiell form).

För tvärt emot vad många tänker så är det långt ifrån gratis (eller trivialt) att göra fullständiga integrationer mot ett API. Visst, det är enklare än att bygga samma tjänst själv, men det kostar dig någonstans kring 100 (+-50) timmar mot en rimligt komlex tjänst. Detta undanröjer många små och medelstora aktörer som i princip skulle vara intresserade av din data.

För oss andra, som inte uppfyller kriterierna ovan, kan det också vara en god idé att bygga ett API. Men vi måste tänka längre och hårdare kring vår strategi för att få ut någon effekt av satsningen. Vi på Kundo har förstås ett API. Det har vi av tre anledningar (min skämtsamma tolkning):

 • Vi ser en långsiktig, difus, potential i att ha det.
 • Vi har difusa önskemål från kunder om att göra mer avancerade integrationer.
 • Vi är tekniknördar och kände lika delar stress över att inte ha ett och glädje över att få bygga ett.

Ovanstående är knappast nog för att kvalificera ett API som en strategisk satsning. Men jag misstänker att det triggat fler än oss att göra ansträngningen. Sedan visade det sig förstås också (vilket alla API-frälsta skulle kunna tolka som en bekräftelse av deras tes) att vi hade tur nog att helt gratis få en plugin till wordpress. Coolt, men något jag misstänker är undantag snarare än regel.

Så hur skulle ett mer strategiskt resonemang kring Kundo:s API se ut? Ja, ett önskemål vi har är att flytta vår tjänst närmare de plattformar som potentiella kunder redan använder. Ett CMS, som EPiServer eller Sitevision, är exempel på sådana plattformar. Genom att göra vår tjänst tillgänglig som en modul för någon av dessa plattformar skulle vi kunna minska tröskeln för potentiella kunder. Det skulle upplevas som både billigare och tryggare att använda Kundo den vägen för många företag.

Om detta är ett korrekt antagande så bidrar ett API till det målet, men det tar oss inte mer än halvvägs. För till skillnad från Twitter och Twingly så finns det inte tillräckliga incitament för andra utvecklare att bygga dessa moduler ovanpå vårt API. Detta måste vi istället göra själva. I det sammanhanget blir vårt API en bra teknisk lösning och en enabler. Men vi måste själva göra den extra ansträngningen att bygga tillämpningarna av vårt API. I detta fall skulle det alltså innebära att själva bygga moduler för strategiskt viktiga plattformar ovanpå vårt eget API.

Först då uppstår nyttan.

Bygg gärna ett API. Men gör det inte med difusa (och hypade) förhoppningar om hur det ska bidra till er affär. Se till att ha en strategi för hur det ska användas och förvänta dig inget gratis.

Snart två år med Kundo: En summering

11 Dec

Den 21 januari är det två år sedan vi lanserade Kundo24 Hours Business Camp. Det har varit en riktigt häftig resa som är långt ifrån slut. Vi kunde absolut inte föreställa oss hur den kommande utvecklingen skulle se ut, eller de framgångsfaktorer vi idag kan sammanfatta. Det har minst sagt varit lärorika två år!

Vi är fortfarande ett litet bolag, men det kan ändå vara intressant att summera lärdomarna för både sig själv och andra som är intresserade av hur utvecklingen av ett litet startup kan se ut.

Backgrunden

Kundo startade som ett projekt inom ”Openworks”. Openworks är en informell gruppering som vi (David, Jonatan, Emil och jag) startade som en lösning på ett gemensamt problem. Vi var alla ivriga skapare av små projekt utifrån alla idéer som ständigt uppstår. Problemet som vi upplevde var att det ofta saknades något ofta för att projekten skulle flyga. I mitt fall var det exempelvis tid och riktigt bra gränssnittskompetens som alltid verkade fattas mig.

Med Openworks skapade vi ett strukturerat sätt att ta hand om idéerna. Vi pitchade för varandra ungefär var tredje månad och röstade fram den bästa idéen. Därefter fokuserade vi på den idéen under några månader för att sedan utvärdera. Kundo var vår andra pitch. Sedan dess har det inte blivit fler…

Via Openworks lärde jag mig Django, det Pythonbaserade ramverk som Kundo är baserat på. Några av oss hade jobbat lite med Ruby on Rails tidigare men Emil gillade och kunde Django. Det är inte ett val jag ångrar, Django är det bästa ramverk jag arbetat med!

Första året

Kundo lanserades 21 januari. Den trafikspik som skapades den dagen på 24hbc tog sedan 1,5 år att toppa.

Vi blev motiverade av det som GetSatisfaction gjorde med social kundtjänst. GS var dock på engelska och vi var övertygande om att det fanns ett behov av en mer lokal och språkanpassad tjänst. Detta visade sig vara en helt korrekt analys. Behovet fanns och växer fortfarande.

Problemet med att inspireras av någon annan är att ditt eget resonemang lätt blir för smalt och förstört av vad källan till inspirationen gör. Det tog oss lång innan vi själva lyckades formulera egna nyttosatser och ROI-resonemang att ta avstamp i. I dag skulle har vi lämnat problemet bakom oss, men det tog allt för lång tid.

Vi lanserade Kundo som gratistjänst och antalet sajter som började använda oss växte snabbt över 100-talet. Det var dock mest små sajter, med liten trafik eller få incitament att tycka till eller ställa frågor till. Vår första större användare blev därför Linnéuniversitetet i slutet av april. LNU använder fortfarande Kundo och har fram tills idag fått knappt 1000 inlägg. Strax efter detta, i maj, lanserade vi även en uppdaterad och mycket tydligare design för sajten.

Om jag ska välja ut den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för oss så måste det vara enträgenhet. Under det första (och andra) året jobbade vi alla varje måndagkväll mellan 18 och midnatt med Kundo. Tack vare detta lågintensiva men kontinuerliga arbete har vi idag en produkt som vi lagt ned någonstans runt 1000 timmar på. Man kan förstås invända att avkastningen på alla dessa timmar varit låg än så länge. Poängen är dock att vi under så gott som hela första året inte såg på det som arbete. Vi jobbade med ett projekt vi verkligen gillade och trodde på! Det kan vi idag skörda frukterna av.

Vi arbetar fortfarande med Kundo en kväll i veckan från Valtechs lokaler i Kungliga myntet, utöver den tid vi lägger på dagtid.

Den stora händelsen 2009 var förstås när Internetworld utsåg den tidiga kunden Omvård.se till ”Sveriges bästa sajt”. Kundo nämndes i motiveringen vilket förstås gav otroligt positiva effekter i antal nya användare av tjänsten.

Andra året

Om det första året kan sammanfattas med enträget arbete, sökande efter vision och tydlig affärsidé så kan det andra året sammanfattas som tiden då Kundo gick från ett hobbyprojekt till ett företag.

Redan före jul hade vi börjat jobba på att lansera betalkonton, något som blev verklighet under februari. Här börjar den i mitt tycke riktigt intressanta resan.

En av de grundläggande antaganden vi gjorde kring Kundo var att vi levererade SaaS (Software as a Service) och självbetjäning. I vår modell ingick inte omfattande sälj- och kundbearbetningar. Kundo skulle vara enkelt att använda och inse fördelarna med. Våra kunder skulle kunna registrera sig, komma igång och använda tjänsten i princip helt utan vår inblandning.

En stor fråga vid den här tiden var också vem som egentligen skulle betala för Kundo. Små företag? Små och medelstora? Vi trodde på det senare. När vi lanserade premiumkontot för 800 kr/månaden fick vi därför mycket kritik för att vi var för dyra för många. Trots detta visade det sig att vår felbedömning snarare var den omvända. Våra främsta kunder är medelstora och stora företag, myndigheter och organisationer.

I denna insikt uppstod också ett dilemma. Med vårt nya kundsegment var vårt pris inte för högt, utan snarare på tok för lågt. Inte för att täcka våra kostnader (som för övrigt fortfarande är under 400 kr/månad för att köra sajten). utan för att mängden potentiella kunder plötsligt blev mindre. Denna typ av kunder är också mindre benägna att bara ”köpa och köra”. Man vill gärna ha några möten och övertyga sig om vår och produktens kvalitet innan man köper.

Samtidigt fanns dock fortfarande röster för att vi var för dyra. Kanske kan man i efterhand tycka att besluten borde varit enklare, men i vår ovana situation var det inte lätt. Min erfarenhet ligger sedan tidigare i att sälja konsulttjänster, inte produkter.

Mitt tydligaste minne, för att avrunda detta resonemang, var diskussionen med en vänlig kund som sa något i stil med: ”Lägg på en nolla på priset så är vi ännu hellre kunder.” Att (hög) prissättning skapar en premiumbild av ditt företag och dessutom gör produkten mer säljbar hos stora företag är en lärdom jag tar med mig.

I skrivande stund har Kundo tre kontotpyer. Ett enklare pluskonto för 199 kr/mån, Premiumkontot för 1600 kronor i månaden (här läggs den mesta av vår nyutveckling) och ett Integratekonto per offert som ger möjligheter till egen subdomän, flera anpassningar och integrationsstöd m.m. I dag söker vi lugn i insikten att prissättningen, precis som allt annat, är en iterativ process. Vi kommer bli ännu bättre på att prissätta oss utifrån efterfrågan.

Bolaget Kund-o AB bildades dock först i Juni 2010. Under månaderna före detta fakturerade vi via ett annat aktiebolag. Kundo visade sig även vara ett efternamn med  hela 11 svenska bärare. Istället för att söka skriftligt tillstånd från dessa 11 valde vi att inspireras av blocket (B locket AB) som också skapade tjänsten långt före de skulle registrera bolaget och insåg att man förstås inte kan registrera generiska namn. I den här frågan måste jag (för omväxlings skull?) skicka en varm tanke till den trevliga kvinna på Bolagsverket som smidigt guidade oss fram till denna lösning.

Under 2010 så fortsatte intresset och uppmärksamheten för Kundo att växa. Under hösten blev åter igen en Kundoanvändare, Halens, utsedda till årets sajt (intervju) med efterföljande behagliga effekter.

Under försommaren gick jag tillbaka till mitt arbete på Valtech efter att ha lämnat Bink. I samband med detta gick jag även ned till 60% i arbetstid och lade resterande två dagar per vecka på Kundo. Emil jobbade redan 80% och valde ungefär samtidigt att lägga sin resterande tid på Kundo. Detta markerade ett hårdare avstamp och en tydligare satsning på att växa affären kring Kundo.

I detta sammanhang är det omöjligt att inte nämnda vår andra arbetsgivare Valtech. Att ha anställda som snickrar på egna affärsidéer på kvällarna är nog knepigt på de flesta bolag. Vi har dock hela tiden haft en bra dialog med Valtech om detta, och anpassat resonemanget i takt med att Kundo utvecklats och tagit mer tid. Den välvilja som Valtech visar i detta tror jag är något som flera företag inom kvalificerat kunskapsarbete kommer behöva anpassa sig till. Att erbjuda flexibilitet och öppenhet kring entreprenörers drivkrafter kommer i vår bransch bli en allt starkare fördel vid rekrytering av duktiga människor. Själv tror jag det är så enkelt som att vi båda är övertygande om att vårt arbete kommer båda bolagen till godo. Alla vinner. Vi fortsätter tills vidare att bedriva vår kvällsutveckling och gemensamma möten hos Valtech. Tack!

Utvecklingen under året har i övrigt karaktäriserats av en strävan efter att anpassa vår (i grunden mycket enkla) tjänst till de behov som stora mängder inlägg och många besökare ställer. Det innebär bättre översikt, vissa inslag av ärendehantering samt statistik och ROI-fokus. Det faktum att vi kompletterar stora sajters kundtjänst på ett relevant sätt blir allt tydligare och behovsbilden formas också i stor utsträckning därefter. Under hösten fick vi åter igen en ny design, denna gång signerad grymma Patrik Berg! (till vardags på en annan grym byrå, Doberman, och då med bland annat nuvarande DN.se som fjäder i hatten)

Under 2010 har också några av ”nackdelarna” (jag är osäker på om jag verkligen vill kalla dem det) med att forma om ett hobbyprojekt till affärsverksamhet visat sig. Vi har haft många och långa diskussioner om våra incitament och drivkrafter. Vad är målbilden? Vad gör vi för att nå dit? Värderingar har stötts och blötts. Jag vill inte tala för mina kollegor i frågan, men jag personligen har upplevt detta som slitsamt. Vi går sakta från insikt till insikt och jag tror att vi landar rätt till slut även med detta.

Sist men inte minst så har vi under året fått inte mindre än tre propåer från intresserade investerare. Vi är förstås ärade och ödmjuka inför detta. Var sådana diskussioner tar vägen vågar jag inte sia om idag. För många är och förblir det faktum att Kundo idag inte sysselsätter mer än motsvarande en heltid per vecka en avskräckande faktum. Vi ser det som en av våra främsta styrkor, men det gör oss inte optimala för en investerare.

Det tredje året?

Snart är det 2011 och med det går Kundo in på sitt tredje år. Det gör vi med mycket råg i ryggen! Under 2010 har Kundo fått kunder som jag aldrig vågat drömma om. Stora mediebolag, kommuner, ledande e-handlare och många fler. Och ännu fler är på väg in. Jag får gnugga mig i ögonen när jag inser att dessa jättar ser ett värde i att använda lilla Kundo. Vi är stolta!

Vårt kanske viktigaste beslut inför det nya året är att försöka växa vår marknad. Vi stödjer redan idag engelska som språk i själva tjänsten men fick redan under första året frågor från både Norge och Danmark. Ett par procent av besöken till vår startsida kommer idag från dessa länder.

Detta tar vi nu fasta på och siktar på att under Q1 lansera Kundo med komplett stöd (alltså även för redaktörer) på norska och danska. Vart detta slutar vågar jag inte gissa på idag, men det finns en enorm lockelse i att försöka ta vårt framgångsrika koncept till exempelvis jättemarknaden Tyskland… Samma dag som jag publicerar detta kan vi också meddela ett samarbete med svenska e-handelsleverantören Jetshop.

I övrigt så siktar vi förstås på att hjälpa någon av våra kunder att vinna Internetworld Top 100 för tredje året i rad. 😉

Lärdomar

 • Att inspireras av någon annans idé behöver inte vara fel. Uppfattningen om att en redan liknande befintlig tjänst gör möjligheten uttömd är helt felaktig. Det är så otroligt många andra faktorer som avgör utkomsten. Och så gott som alla marknader har plats för fler aktörer.
 • Att inspireras av någon annans idé kan vara problematiskt om din egen vision störs för mycket av originalet. Fånga idén, men gå sedan din egen väg så snart som möjligt.
 • Idéernas paradox: En idé om en tjänst är så gott som värdelöst utan rätt implementation och tålamod. Ur det perspektivet kan man säga att själva idén är ”helt värdelös”. Samtidigt är det din idé som under hela projektet driver dig mot målet. Själv skulle jag dock ändå vilja säga att genomförandet är enormt mycket viktigare än själva idén.
 • Prissättning är svårt. Billiga produkter ger en viss typ av kunder, dyra produkter en annan. Att hitta en avvägning och bra differentiering här är helt avgörande.
 • Så som du prissätter din tjänst, så kommer dina kunder att se ut. Men med hög prissättning följer också merarbete som kan vara svårt att se i början.
 • Sverige är för litet för en SaaS om du ska kunna prissätta för skalbarhet. Detta hade vem som helst kunna berätta för oss för två år sedan, men vi insåg det inte då.
 • Allting tar så mycket längre tid än vad man tror och vill. Att försöka slappna av och finna ro i detta har varit en av mina absolut största personliga utmaningar. Mycket frustrerande!
 • Olika incitament bland grundarna kan skapa problem. Detta är lätt att se förbi i början när allas mål till synes ligger åt samma håll. Ju närmare man kommer visar det sig dock att vad som ser ut som närliggande mål i praktiken kan visa sig vara ganska annorlunda.
 • Att gå från ett hobbyprojekt till ett företag är utmanande. Den demokratiska anda av samförstånd som man jobbar efter i början ställer till problem när incitamenten plötsligt förändrats.
 • Om du inte vill ha en VD, utse åtminstone en produktägare som ansvarar för produktens vision och prioriteringar (i praktiken samma sak här). Precis som med en VD kan styrelsen (ni) alltid avsätta denna om det sköts fel, men det tar bort diskussionen från vardagsbesluten tror jag.

Till slut vill jag passa på att tipsa om vår fantastiska redovisningsbyrå, Ekonomistöd! Tack vare deras hjälp så har vi full koll på fakturering och redovisning för bara någon tusenlapp i månaden. Värt varenda krona!

Nya Kundo.se – 3 dagar kvar. Översättning.

18 Sep

Innan jag satte mig på tåget till Malmö och Ystad igår hade jag det stora nöjet att träffa @Chris från Language Army. Vi hittade varandra på Twitter efter att Chris berömt Kundo.

Language Army jobbar med översättning men med fokus på copy och SEO för webben. Vi på Kundo stödjer ju redan idag Engelska som språk för våra premiumkunder men många är dom som efterfrågar översättningar av Kundo på fler språk.

Här börjar utmaningen. Eftersom vi fortfarande har mycket begränsad tid och resurser försöker vi undvika sådant som komplicerar eller gör vår utvecklingscykel långsammare. Att införa ett språk vi inte själva behärskar skulle löpa stor risk att göra just detta, eftersom det är både en administrativ och tidsödande process att uppdatera, administrera och kvalitetssäkra flera språk. Med våra veckovisa lanseringar skulle det medföra väsentligt mer jobb.

Vi har ännu inte besämt vilken väg vi ska gå. Men för att komma runt detta tittar vi nu på mer strukturerade verktyg som Django Rosetta. Detta är en förbättring men når inte hela vägen fram.

När Chris därför introducerade mig till Web Translate IT kände jag därför hur polletten äntligen trillade ned. Detta är inte bara ett översättningsverktyg online utan med ett tydligt fokus på att hjälpa utvecklare som kämpar med att just internationalisera sina projekt. Web Translate IT har bland annat ett API, som gör det möjligt att båda ladda upp och automatiskt hämta ned och uppdatera den senaste språkfilen för ditt projekt.

Om detta håller hela vägen återstår att se, men det är helt klart ett viktigt steg på vägen mot Kundo på flera språk.

Nya Kundo.se – 4 dagar kvar

17 Sep

Det drar ihop sig till lansering! Om 4 dagar (onsdag 22 september) lanserar vi nya Kundo! Förutom en helt ny design (signerad Patrik Berg) och ett nytt billigare Pluskonto (199 kr/månaden) kommer funktioner som en dashboard och statistik att vara helt nya.

Igår på jobbet så frågade en kollega hur man gjorde klickbara demos med Balsamiq. Efter lite snabbt googlande på ”balsamiq clickable” hittade jag denna helt fantastiska sida på Balsamiqs eget kundoforum hos GetSatisfaction! Bläddra gärna ned och häpnas över den enorma mängden engagerade och seriösa förslag och tips från kunderna.

Chris Andersson pratar om Crowd Accelerated Innovation och vi på Kundo pratar om att skapa fler fans. Det här inlägget hos GetSatisfaction är ett helt grymt exempel på kraften bakom att bjuda in kunderna.

Vi på Kundo blir förstås extremt inspirerade och, även om vi har en bit kvar till GetSatisfaction i just detta fall, ännu mer övertygande om att vi gör rätt. Kundtjänst, produktutveckling och marknadsföring.

Kundtjänst i sociala medier – Inte helt utan problem

2 Sep

[ Disclosure: En reklampost för Kundo? Ja, men också mina helt egna tankar om trender på nätet och varför vi utvecklar en så relevant produkt! ]

Kundtjänst i sociala medier blir allt hetare. Företag och organisationer, stora som små, ska ut i de sociala medierna och lyssna på och tala med på sina kunder.

Customer service is the new marketing” skallar ivrarna, GetSatisfaction och förstås även vi på Kundo. Och visst är det så. Ekosystemet av sök och social media sprider positiv och negativ information snabbare än vinden. Många är de goda exemplen på hur bra hanterad feedback i publika miljöer blir till strålande marknadsföring. Som extra motivation är förstås de avskräckande exemplen lika många.

Men lösningarna är inte helt utan problem. Så länge kommunen bara har ett par hundra followers på Twitter kan saker upplevas som hanterbara, men i de fall den nya supportkanalen fått rejält genomslag blir informationsmängderna snabbt ohanterliga. Vad händer den dag när alla kommunens invånare vill komma till tals med dig på Twitter?

Plötsligt minns vi nog då varför de klassiska men utskällda systemen kom till användning. Telefonköer med många menyval, yxiga kontaktfomulär utan just det alternativ som beskriver mitt problem.

Gammal tråkig ärendehantering.

Det är här de moderna lösningarna för feedback får en riktig roll att spela. GetSatisfaction har exempelvis på ett strålande sätt mixat ärendehantering med transparensens alla fördelar. Svara gärna på meddelanden via Twitter, men gör dialogen lättare att följa upp, analysera och spåra. Vi på Kundo brukar kalla det ”strukturerad social media”. Det är förstås en förenkling som inte rymmer hela sanningen men förklarar på ett smakfullt sätt fördelarna vi vill lyfta fram jämfört med en Facebooksida eller Twitter.

Men om du inte är på Facebook är du utanför det livsviktiga ekosystemet” klagar du då. Det stämmer också bra, men även här finns det lösningar. Strukturerad social media. I ett nötskal.

Alltså. Nästa utmaning är inte att finnas i de sociala medierna. Det är att finnas där och samtidigt behålla den kvalitet och struktur som krävs för att få bra kundservice hela vägen.

Nya utmaningar – Igen

26 Maj

Måndag är min sista dag på Bonnierkoncernens sälj- och teknikbolag, Bink. Min tid som anställd inom koncernen blev minst sagt kort men efter över 3 år som både konsult och anställd på DN.se känns det ändå som lite av en era tar slut för denna gång. Jag kommer sakna både gamla och nyare kollegor och önskar Björn (Du är är klippa!) och hela redaktionen varmt lycka till.

Idag slog Kundo för övrigt nytt besöksrekord med över 1000 besök under gårdagen. Detta signalerar en trevlig start på vår ökade satsning på vårt kära projekt från 24hbc. Vi är mitt i arbetet att starta ett eget aktiebolag (Openworks AB) och jag själv och Emil kommer vara deltidsanställda i det nya bolaget, i mitt fall 40% till att börja med.

Det känns otroligt spännande att få utveckla Kundo även under dagtid och inte bara sena kvällar och helger! Samtidigt kan jag känna en stolthet över hur långt vi kommit och hur bra vi vuxit på den relativt begränsade tid vi haft till vårt förfogande. Embrace Constraints!

Min övriga tid kommer jag att spendera som konsult på mitt kära Valtech, primärt inom områden som webbstrategi och mentorskap inom scrumprocessen och produktägarskap. Jag är säkert ganska hjärntvättad, men för mig har Valtechs lokaler på Hantverkargatan kommit att bli något av ett andra hem. En plats som jag intimt förknippar med inspirerande och proffsiga kollegor, projekt och idéer.

Webb är det roligaste jag vet. Och nu blir det mer handfast, omväxlande och konkret än någonsin.

Jo just det. Från tisdag (1 juni) har jag även ett nygammalt telefonnummer igen: +46 70 165 34 95.

Dags för 24 Hour Business Camp igen!

28 Okt

Om 20 minuter är det dags att börja röra sig mot båten och den andra upplagan av 24 Hour Business Camp. Det känns, kanske än mer än förra gången, otroligt stimulerande och spännande att få ge gärnet i 24 timmar! Särskilt efter  förra veckans #realconf känns det skönt att faktiskt GÖRA något. Ingen kan anklaga gänget som samlas på #24hbc för att syssla med tom och meningslös hype. Mer konkret än såhär blir det inte.

Förra året skapade vi Kundo – sajten för social kundtjänst. Kundo har växt och mognat successivt sedan februari och i skrivande stund har vi 83 registrerade webbplatser. Det ligger en magnumflaska champagne i kylskåpet för den dag vi når 100 registrerade sajter!

Kundo visar tydligt på vad man ska förvänta sig av 24hbc. Vi har gjort om sajten nästan helt sedan campet – bara grundstommen är kvar. Poängen med campet är inte att lansera en perfekt tjänst  – utan att det är ett otroligt effektivt, och fantastiskt roligt, sätt att göra en snabb tech spike på. Björn Jeffery skrev klokt om detta efter förra omgången. Det är själva kärnan av innovation och agil systemutveckling – release fast and get fast feedback.

I år kommer vi lansera Radioboxen! Radioboxen skapar ett socialt objekt av radiosändningar. Emil har beskrivit projektet väldigt väl här. (Följ Radioboxen på Twitter)