Snart två år med Kundo: En summering

11 Dec

Den 21 januari är det två år sedan vi lanserade Kundo24 Hours Business Camp. Det har varit en riktigt häftig resa som är långt ifrån slut. Vi kunde absolut inte föreställa oss hur den kommande utvecklingen skulle se ut, eller de framgångsfaktorer vi idag kan sammanfatta. Det har minst sagt varit lärorika två år!

Vi är fortfarande ett litet bolag, men det kan ändå vara intressant att summera lärdomarna för både sig själv och andra som är intresserade av hur utvecklingen av ett litet startup kan se ut.

Backgrunden

Kundo startade som ett projekt inom ”Openworks”. Openworks är en informell gruppering som vi (David, Jonatan, Emil och jag) startade som en lösning på ett gemensamt problem. Vi var alla ivriga skapare av små projekt utifrån alla idéer som ständigt uppstår. Problemet som vi upplevde var att det ofta saknades något ofta för att projekten skulle flyga. I mitt fall var det exempelvis tid och riktigt bra gränssnittskompetens som alltid verkade fattas mig.

Med Openworks skapade vi ett strukturerat sätt att ta hand om idéerna. Vi pitchade för varandra ungefär var tredje månad och röstade fram den bästa idéen. Därefter fokuserade vi på den idéen under några månader för att sedan utvärdera. Kundo var vår andra pitch. Sedan dess har det inte blivit fler…

Via Openworks lärde jag mig Django, det Pythonbaserade ramverk som Kundo är baserat på. Några av oss hade jobbat lite med Ruby on Rails tidigare men Emil gillade och kunde Django. Det är inte ett val jag ångrar, Django är det bästa ramverk jag arbetat med!

Första året

Kundo lanserades 21 januari. Den trafikspik som skapades den dagen på 24hbc tog sedan 1,5 år att toppa.

Vi blev motiverade av det som GetSatisfaction gjorde med social kundtjänst. GS var dock på engelska och vi var övertygande om att det fanns ett behov av en mer lokal och språkanpassad tjänst. Detta visade sig vara en helt korrekt analys. Behovet fanns och växer fortfarande.

Problemet med att inspireras av någon annan är att ditt eget resonemang lätt blir för smalt och förstört av vad källan till inspirationen gör. Det tog oss lång innan vi själva lyckades formulera egna nyttosatser och ROI-resonemang att ta avstamp i. I dag skulle har vi lämnat problemet bakom oss, men det tog allt för lång tid.

Vi lanserade Kundo som gratistjänst och antalet sajter som började använda oss växte snabbt över 100-talet. Det var dock mest små sajter, med liten trafik eller få incitament att tycka till eller ställa frågor till. Vår första större användare blev därför Linnéuniversitetet i slutet av april. LNU använder fortfarande Kundo och har fram tills idag fått knappt 1000 inlägg. Strax efter detta, i maj, lanserade vi även en uppdaterad och mycket tydligare design för sajten.

Om jag ska välja ut den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för oss så måste det vara enträgenhet. Under det första (och andra) året jobbade vi alla varje måndagkväll mellan 18 och midnatt med Kundo. Tack vare detta lågintensiva men kontinuerliga arbete har vi idag en produkt som vi lagt ned någonstans runt 1000 timmar på. Man kan förstås invända att avkastningen på alla dessa timmar varit låg än så länge. Poängen är dock att vi under så gott som hela första året inte såg på det som arbete. Vi jobbade med ett projekt vi verkligen gillade och trodde på! Det kan vi idag skörda frukterna av.

Vi arbetar fortfarande med Kundo en kväll i veckan från Valtechs lokaler i Kungliga myntet, utöver den tid vi lägger på dagtid.

Den stora händelsen 2009 var förstås när Internetworld utsåg den tidiga kunden Omvård.se till ”Sveriges bästa sajt”. Kundo nämndes i motiveringen vilket förstås gav otroligt positiva effekter i antal nya användare av tjänsten.

Andra året

Om det första året kan sammanfattas med enträget arbete, sökande efter vision och tydlig affärsidé så kan det andra året sammanfattas som tiden då Kundo gick från ett hobbyprojekt till ett företag.

Redan före jul hade vi börjat jobba på att lansera betalkonton, något som blev verklighet under februari. Här börjar den i mitt tycke riktigt intressanta resan.

En av de grundläggande antaganden vi gjorde kring Kundo var att vi levererade SaaS (Software as a Service) och självbetjäning. I vår modell ingick inte omfattande sälj- och kundbearbetningar. Kundo skulle vara enkelt att använda och inse fördelarna med. Våra kunder skulle kunna registrera sig, komma igång och använda tjänsten i princip helt utan vår inblandning.

En stor fråga vid den här tiden var också vem som egentligen skulle betala för Kundo. Små företag? Små och medelstora? Vi trodde på det senare. När vi lanserade premiumkontot för 800 kr/månaden fick vi därför mycket kritik för att vi var för dyra för många. Trots detta visade det sig att vår felbedömning snarare var den omvända. Våra främsta kunder är medelstora och stora företag, myndigheter och organisationer.

I denna insikt uppstod också ett dilemma. Med vårt nya kundsegment var vårt pris inte för högt, utan snarare på tok för lågt. Inte för att täcka våra kostnader (som för övrigt fortfarande är under 400 kr/månad för att köra sajten). utan för att mängden potentiella kunder plötsligt blev mindre. Denna typ av kunder är också mindre benägna att bara ”köpa och köra”. Man vill gärna ha några möten och övertyga sig om vår och produktens kvalitet innan man köper.

Samtidigt fanns dock fortfarande röster för att vi var för dyra. Kanske kan man i efterhand tycka att besluten borde varit enklare, men i vår ovana situation var det inte lätt. Min erfarenhet ligger sedan tidigare i att sälja konsulttjänster, inte produkter.

Mitt tydligaste minne, för att avrunda detta resonemang, var diskussionen med en vänlig kund som sa något i stil med: ”Lägg på en nolla på priset så är vi ännu hellre kunder.” Att (hög) prissättning skapar en premiumbild av ditt företag och dessutom gör produkten mer säljbar hos stora företag är en lärdom jag tar med mig.

I skrivande stund har Kundo tre kontotpyer. Ett enklare pluskonto för 199 kr/mån, Premiumkontot för 1600 kronor i månaden (här läggs den mesta av vår nyutveckling) och ett Integratekonto per offert som ger möjligheter till egen subdomän, flera anpassningar och integrationsstöd m.m. I dag söker vi lugn i insikten att prissättningen, precis som allt annat, är en iterativ process. Vi kommer bli ännu bättre på att prissätta oss utifrån efterfrågan.

Bolaget Kund-o AB bildades dock först i Juni 2010. Under månaderna före detta fakturerade vi via ett annat aktiebolag. Kundo visade sig även vara ett efternamn med  hela 11 svenska bärare. Istället för att söka skriftligt tillstånd från dessa 11 valde vi att inspireras av blocket (B locket AB) som också skapade tjänsten långt före de skulle registrera bolaget och insåg att man förstås inte kan registrera generiska namn. I den här frågan måste jag (för omväxlings skull?) skicka en varm tanke till den trevliga kvinna på Bolagsverket som smidigt guidade oss fram till denna lösning.

Under 2010 så fortsatte intresset och uppmärksamheten för Kundo att växa. Under hösten blev åter igen en Kundoanvändare, Halens, utsedda till årets sajt (intervju) med efterföljande behagliga effekter.

Under försommaren gick jag tillbaka till mitt arbete på Valtech efter att ha lämnat Bink. I samband med detta gick jag även ned till 60% i arbetstid och lade resterande två dagar per vecka på Kundo. Emil jobbade redan 80% och valde ungefär samtidigt att lägga sin resterande tid på Kundo. Detta markerade ett hårdare avstamp och en tydligare satsning på att växa affären kring Kundo.

I detta sammanhang är det omöjligt att inte nämnda vår andra arbetsgivare Valtech. Att ha anställda som snickrar på egna affärsidéer på kvällarna är nog knepigt på de flesta bolag. Vi har dock hela tiden haft en bra dialog med Valtech om detta, och anpassat resonemanget i takt med att Kundo utvecklats och tagit mer tid. Den välvilja som Valtech visar i detta tror jag är något som flera företag inom kvalificerat kunskapsarbete kommer behöva anpassa sig till. Att erbjuda flexibilitet och öppenhet kring entreprenörers drivkrafter kommer i vår bransch bli en allt starkare fördel vid rekrytering av duktiga människor. Själv tror jag det är så enkelt som att vi båda är övertygande om att vårt arbete kommer båda bolagen till godo. Alla vinner. Vi fortsätter tills vidare att bedriva vår kvällsutveckling och gemensamma möten hos Valtech. Tack!

Utvecklingen under året har i övrigt karaktäriserats av en strävan efter att anpassa vår (i grunden mycket enkla) tjänst till de behov som stora mängder inlägg och många besökare ställer. Det innebär bättre översikt, vissa inslag av ärendehantering samt statistik och ROI-fokus. Det faktum att vi kompletterar stora sajters kundtjänst på ett relevant sätt blir allt tydligare och behovsbilden formas också i stor utsträckning därefter. Under hösten fick vi åter igen en ny design, denna gång signerad grymma Patrik Berg! (till vardags på en annan grym byrå, Doberman, och då med bland annat nuvarande DN.se som fjäder i hatten)

Under 2010 har också några av ”nackdelarna” (jag är osäker på om jag verkligen vill kalla dem det) med att forma om ett hobbyprojekt till affärsverksamhet visat sig. Vi har haft många och långa diskussioner om våra incitament och drivkrafter. Vad är målbilden? Vad gör vi för att nå dit? Värderingar har stötts och blötts. Jag vill inte tala för mina kollegor i frågan, men jag personligen har upplevt detta som slitsamt. Vi går sakta från insikt till insikt och jag tror att vi landar rätt till slut även med detta.

Sist men inte minst så har vi under året fått inte mindre än tre propåer från intresserade investerare. Vi är förstås ärade och ödmjuka inför detta. Var sådana diskussioner tar vägen vågar jag inte sia om idag. För många är och förblir det faktum att Kundo idag inte sysselsätter mer än motsvarande en heltid per vecka en avskräckande faktum. Vi ser det som en av våra främsta styrkor, men det gör oss inte optimala för en investerare.

Det tredje året?

Snart är det 2011 och med det går Kundo in på sitt tredje år. Det gör vi med mycket råg i ryggen! Under 2010 har Kundo fått kunder som jag aldrig vågat drömma om. Stora mediebolag, kommuner, ledande e-handlare och många fler. Och ännu fler är på väg in. Jag får gnugga mig i ögonen när jag inser att dessa jättar ser ett värde i att använda lilla Kundo. Vi är stolta!

Vårt kanske viktigaste beslut inför det nya året är att försöka växa vår marknad. Vi stödjer redan idag engelska som språk i själva tjänsten men fick redan under första året frågor från både Norge och Danmark. Ett par procent av besöken till vår startsida kommer idag från dessa länder.

Detta tar vi nu fasta på och siktar på att under Q1 lansera Kundo med komplett stöd (alltså även för redaktörer) på norska och danska. Vart detta slutar vågar jag inte gissa på idag, men det finns en enorm lockelse i att försöka ta vårt framgångsrika koncept till exempelvis jättemarknaden Tyskland… Samma dag som jag publicerar detta kan vi också meddela ett samarbete med svenska e-handelsleverantören Jetshop.

I övrigt så siktar vi förstås på att hjälpa någon av våra kunder att vinna Internetworld Top 100 för tredje året i rad. 😉

Lärdomar

 • Att inspireras av någon annans idé behöver inte vara fel. Uppfattningen om att en redan liknande befintlig tjänst gör möjligheten uttömd är helt felaktig. Det är så otroligt många andra faktorer som avgör utkomsten. Och så gott som alla marknader har plats för fler aktörer.
 • Att inspireras av någon annans idé kan vara problematiskt om din egen vision störs för mycket av originalet. Fånga idén, men gå sedan din egen väg så snart som möjligt.
 • Idéernas paradox: En idé om en tjänst är så gott som värdelöst utan rätt implementation och tålamod. Ur det perspektivet kan man säga att själva idén är ”helt värdelös”. Samtidigt är det din idé som under hela projektet driver dig mot målet. Själv skulle jag dock ändå vilja säga att genomförandet är enormt mycket viktigare än själva idén.
 • Prissättning är svårt. Billiga produkter ger en viss typ av kunder, dyra produkter en annan. Att hitta en avvägning och bra differentiering här är helt avgörande.
 • Så som du prissätter din tjänst, så kommer dina kunder att se ut. Men med hög prissättning följer också merarbete som kan vara svårt att se i början.
 • Sverige är för litet för en SaaS om du ska kunna prissätta för skalbarhet. Detta hade vem som helst kunna berätta för oss för två år sedan, men vi insåg det inte då.
 • Allting tar så mycket längre tid än vad man tror och vill. Att försöka slappna av och finna ro i detta har varit en av mina absolut största personliga utmaningar. Mycket frustrerande!
 • Olika incitament bland grundarna kan skapa problem. Detta är lätt att se förbi i början när allas mål till synes ligger åt samma håll. Ju närmare man kommer visar det sig dock att vad som ser ut som närliggande mål i praktiken kan visa sig vara ganska annorlunda.
 • Att gå från ett hobbyprojekt till ett företag är utmanande. Den demokratiska anda av samförstånd som man jobbar efter i början ställer till problem när incitamenten plötsligt förändrats.
 • Om du inte vill ha en VD, utse åtminstone en produktägare som ansvarar för produktens vision och prioriteringar (i praktiken samma sak här). Precis som med en VD kan styrelsen (ni) alltid avsätta denna om det sköts fel, men det tar bort diskussionen från vardagsbesluten tror jag.

Till slut vill jag passa på att tipsa om vår fantastiska redovisningsbyrå, Ekonomistöd! Tack vare deras hjälp så har vi full koll på fakturering och redovisning för bara någon tusenlapp i månaden. Värt varenda krona!

6 svar to “Snart två år med Kundo: En summering”

 1. Magnus 20 december, 2010 den 08:53 #

  Tackar för ett lysande inlägg om ert ‘bygge’.
  Mycket läsvärt.

  Kul med fler svenska SaaS bolag som lyckas.

 2. Martin Melin 21 december, 2010 den 12:40 #

  Fantastiskt rolig läsning. Kundo kommer att räknas som det mest framgångsrika projektet från 24hbc v1, men ni hade självklart kommit hit även utan 24hbc. Och det är verkligen en fjäder i hatten för Valtech att ha varit så tillmötesgående för er, Kundo borde användas som ett argument vid rekrytering till Valtech.

 3. Joakim 21 december, 2010 den 01:08 #

  Strålande summering! Väldigt kul att det har gått så bra för er, jag ler alltid en extra gång när jag hamnar på en webbplats som har Kundo implementerat.

 4. Ted Valentin 22 december, 2010 den 09:22 #

  Många guldklimpar. Tack för att du delade med dig av er story, det här förtjänas att läsas av alla webbentreprenörer i Sverige. Och tack för att ni var med på 24hbc initialt!

 5. N!cklas 27 december, 2010 den 01:03 #

  Mycket intressant läsning! En hel del att ta till sig för framtiden. Lycka till 2011!!

 6. Joel Falck 4 januari, 2011 den 01:28 #

  Väldigt bra läsning! Finns massor av inspiration att hämta här!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: